ข้อกำหนดและเงื่อนไข

บริษัท ส้มพาสุข จำกัด (“บริษัทฯ” หรือ “เรา”) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขของข้อกำหนดและเงื่อนใขในการเข้าเป็นสมาชิกยูซุกรุ๊ป และ การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนี้ (“ข้อกำหนดและเงื่อนไข”) โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อกำหนดและเงื่อนทั่วไป
เงื่อนไขการให้บริการ
ระบบสมาชิกยูซุกรุ๊ป ออกโดยและเป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท ส้มพาสุข จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสถานะสมาชิกยูซุกรุ๊ปหรือการสะสมคะแนนจากสมาชิกยูซุกรุ๊ป (“สมาชิกยูซุกรุ๊ป” หรือ “ท่าน”) หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขการดำเนินงานตลอดจนรูปแบบการให้บริการของสมาชิกยูซุกรุ๊ป รวมไปถึงการยกเลิกการให้บริการ เมื่อใดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์แก่ลูกค้าทั่วไปหรือผู้บริโภค ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น สมาชิกสุกรุ๊ป จะต้องเป็นผู้ที่พักอาศัยในประเทศไทย และต้องมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปเท่านั้น สถานะสมาชิกไม่สามารถโอนเป็นชื่อบุคคลอื่นได้และผู้ที่สามารถใช้และรับสิทธิประโยชน์จากการเป็นสมาชิกคือผู้ที่มีชื่อตรงกับฐานข้อมูลสมาชิก เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการสมัครสมาชิกยูซุกรุ๊ป โดยจำกัดให้ลูกค้าสมาชิก 1 ท่านสามารถสมัครสมาชิกยูซุกรุ๊ป ได้ 1 หมายเลขเท่านั้น หากบริษัทฯ พบว่าท่านเป็นสมาชิกยูซุกรุ๊ป มากกว่า 1 หมายเลข บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรวมหมายเลขสมาชิกของท่านเป็นหมายเลขที่ท่านสมัครครั้งล่าสุดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านสามารถสะสม และ/หรือใช้คะแนนสะสม ได้กับบริษัทฯ และบริษัทคู่ค้าอื่นๆ หรือบริษัทในเครือที่มีข้อตกลงในการส่งเสริมการขายร่วมกับระบบสมาชิกยูซุกรุ๊ป เท่านั้น สมาชิกยูซุกรุ๊ป ที่สมัครในประเทศไทย สามารถใช้ได้ในประเทศไทยเท่านั้น

การสะสมคะแนน (คะแนนสะสมของยูซุกรุ๊ป)
ท่านต้องแจ้งหมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรือหมายเลขสมาชิกยูซุกรุ๊ป ที่สมัครไว้กับบริษัทฯ ที่แคชเชียร์เมื่อชำระเงินทุกครั้ง เพื่อรับคะแนนเมื่อซื้อสินค้าและ/หรือรับบริการจากบริษัทฯ ไม่สามารถเก็บสะสมคะแนนย้อนหลังได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดประเภทสินค้า และบริการที่ไม่สามารถนำยอดซื้อมาใช้สะสมคะแนน (“สินค้าที่ไม่ร่วมรายการ”) โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า จำนวนคะแนนของสมาชิกยูซุกรุ๊ป จะคำนวณจากยอดเงินค่าซื้อสินค้าสุทธิ หลังหักส่วนลดทุกประเภทแล้วเท่านั้น

ท่านจะได้รับการสะสมคะแนน ดังนี้

BRANDการสะสมคะแนน
YUZU SUKI50 Baht: 100 Coins
YUZU RAMEN50 Baht: 100 Coins
THAI THAI25 Baht: 100 Coins
YUZU HONEY50 Baht: 100 Coins
KOGORO KATSU50 Baht: 100 Coins
CHICKEN CLUB THAILAND50 Baht: 100 Coins

YUZU GROUP 1000 บาท (ทุก 1,000 บาท ยอดใช้จ่ายสะสมรวมกันทั้งหมดทุกแบรนด์ภายใต้เครือ YUZU GROUP): 1 Diamond
คะแนนสะสมจะมีอายุ 1 ปี ตัวอย่างเช่น ของวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคมของทุกปี จะหมดอายุภายในวันที่ 31 ธันวาคม เวลา 24.00 น. ของทุกปี ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนอัตราส่วนนี้เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการสะสมคะแนนกับบริษัทคู่ค้า และบริษัทในเครือ รายละเอียดและเงื่อนไขของการสะสมคะแนนของยูซุกรุ๊ป ของบริษัทคู่ค้าและบริษัทในเครือ อาจจะแตกต่างจากรายละเอียดและเงื่อนไขของบริษัทฯ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมจากบริษัทคู่ค้า และบริษัทในเครือฯ ผ่านช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ หากท่านคืนสินค้าและได้รับเงินคืน ท่านจะต้องคืนคะแนน ให้กับบริษัทฯ ตามมูลค่าของคะแนนที่ท่านได้รับจากการซื้อสินค้าดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการหักคะแนนที่ท่านได้รับจาก สินค้าที่ท่านคืนออกจากบัญชีของท่าน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ระบบการชำระเงิน
ลูกค้าสมาชิกยูซุสามารถเลือกชำระด้วยเงินสด / บัตรเครดิต / บัตรเครดิตออนไลน์ / เดบิต / เดบิตออนไลน์ หรือ Thai QR Code Mobile Bangkok, Internet Banking **โดยขึ้นอยู่กับธนาคารที่เลือก**

ฝ่ายบริการลูกค้า
ผู้ใช้บริการมีคำถามหรือข้อเสนอแนะ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า โทร. กรุณาติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 083 851 3028 หรืออีเมล Marketing@yuzugroup.inc (จันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00-18.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

เงื่อนไขการเพิ่มระดับ Tier

BRANDSILVERGOLDPLATINUM
YUZU SUKIลงทะเบียนเป็นสมาชิกโดยไม่มีเงื่อนไข ยอดใช้จ่ายสะสม 25,000 บาท ภายใน 12 เดือนยอดใช้จ่ายสะสม 60,000 บาท ภายใน 12 เดือน
YUZU RAMENลงทะเบียนเป็นสมาชิกโดยไม่มีเงื่อนไข ยอดใช้จ่ายสะสม 10,000 บาท ภายใน 12 เดือนยอดใช้จ่ายสะสม 25,000 บาท ภายใน 12 เดือน
THAI THAIลงทะเบียนเป็นสมาชิกโดยไม่มีเงื่อนไขยอดใช้จ่ายสะสม 8,000 บาท ภายใน 12 เดือนยอดใช้จ่ายสะสม 20,000 บาท ภายใน 12 เดือน
YUZU HONEYลงทะเบียนเป็นสมาชิกโดยไม่มีเงื่อนไขยอดใช้จ่ายสะสม 8,000 บาท ภายใน 12 เดือนยอดใช้จ่ายสะสม 16,000 บาท ภายใน 12 เดือน
KOGORO KATSUลงทะเบียนเป็นสมาชิกโดยไม่มีเงื่อนไขยอดใช้จ่ายสะสม 30,000 บาท ภายใน 12 เดือนยอดใช้จ่ายสะสม 60,000 บาท ภายใน 12 เดือน
CHICKEN CLUB THAILANDลงทะเบียนเป็นสมาชิกโดยไม่มีเงื่อนไขยอดใช้จ่ายสะสม 10,000 บาท ภายใน 12 เดือนยอดใช้จ่ายสะสม 25,000 บาท ภายใน 12 เดือน

เงื่อนไขการรักษาระดับ Tier

BRANDSILVERGOLDPLATINUM
YUZU SUKICoins ที่มีอยู่จะหมดอายุหลังจาก 12 เดือน หากไม่มีการสะสมคะแนนหรือแลกคะแนนลดระดับเป็น Silver หากมียอดใช้จ่ายสะสมไม่ถึง 25,000 บาท ภายใน 12 เดือน หลังจากเปิดใช้ระดับชั้นนี้ลดระดับเป็นระดับชั้น Gold หากมียอดใช้จ่ายสะสมไม่ถึง 60,000 บาท ภายใน 12 เดือน หลังจากเปิดใช้ระดับชั้นนี้
YUZU RAMENCoins ที่มีอยู่จะหมดอายุหลังจาก 12 เดือน หากไม่มีการสะสมคะแนนหรือแลกคะแนนลดระดับเป็น Silver หากมียอดใช้จ่ายสะสมไม่ถึง 10,000 บาท ภายใน 12 เดือน หลังจากเปิดใช้ระดับชั้นนี้ลดระดับเป็นระดับชั้น Gold หากมียอดใช้จ่ายสะสมไม่ถึง 25,000 บาท ภายใน 12 เดือน หลังจากเปิดใช้ระดับชั้นนี้
THAI THAICoins ที่มีอยู่จะหมดอายุหลังจาก 12 เดือน หากไม่มีการสะสมคะแนนหรือแลกคะแนนลดระดับเป็น Silver หากมียอดใช้จ่ายสะสมไม่ถึง 8,000 บาท ภายใน 12 เดือน หลังจากเปิดใช้ระดับชั้นนี้ลดระดับเป็นระดับชั้น Gold หากมียอดใช้จ่ายสะสมไม่ถึง 20,000 บาท ภายใน 12 เดือน หลังจากเปิดใช้ระดับชั้นนี้
YUZU HONEYCoins ที่มีอยู่จะหมดอายุหลังจาก 12 เดือน หากไม่มีการสะสมคะแนนหรือแลกคะแนนลดระดับเป็น Silver หากมียอดใช้จ่ายสะสมไม่ถึง 8,000 บาท ภายใน 12 เดือน หลังจากเปิดใช้ระดับชั้นนี้ลดระดับเป็นระดับชั้น Gold หากมียอดใช้จ่ายสะสมไม่ถึง 16,000 บาท ภายใน 12 เดือน หลังจากเปิดใช้ระดับชั้นนี้
KOGORO KATSUCoins ที่มีอยู่จะหมดอายุหลังจาก 12 เดือน หากไม่มีการสะสมคะแนนหรือแลกคะแนนลดระดับเป็น Silver หากมียอดใช้จ่ายสะสมไม่ถึง 30,000 บาท ภายใน 12 เดือน หลังจากเปิดใช้ระดับชั้นนี้ลดระดับเป็นระดับชั้น Gold หากมียอดใช้จ่ายสะสมไม่ถึง 60,000 บาท ภายใน 12 เดือน หลังจากเปิดใช้ระดับชั้นนี้
CHICKEN CLUB THAILANDCoins ที่มีอยู่จะหมดอายุหลังจาก 12 เดือน หากไม่มีการสะสมคะแนนหรือแลกคะแนนลดระดับเป็น Silver หากมียอดใช้จ่ายสะสมไม่ถึง 10,000 บาท ภายใน 12 เดือน หลังจากเปิดใช้ระดับชั้นนี้ลดระดับเป็นระดับชั้น Gold หากมียอดใช้จ่ายสะสมไม่ถึง 25,000 บาท ภายใน 12 เดือน หลังจากเปิดใช้ระดับชั้นนี้

เงื่อนไขการลดระดับ Tier

BRANDSILVERGOLDPLATINUM
YUZU SUKIจะหมดอายุหลังจาก 12 เดือน หากไม่มีการสะสมคะแนนหรือแลกคะแนนลดระดับเป็น SILVER หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ สําหรับการเก็บรักษาของระดับภายใน 12 เดือนลดระดับเป็นระดับชั้น SILVER หรือ GOLD หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์สําหรับการเก็บรักษาระดับชั้น
YUZU RAMENจะหมดอายุหลังจาก 12 เดือน หากไม่มีการสะสมคะแนนหรือแลกคะแนนลดระดับเป็น SILVER หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ สําหรับการเก็บรักษาของระดับภายใน 12 เดือนลดระดับเป็นระดับชั้น SILVER หรือ GOLD หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์สําหรับการเก็บรักษาระดับชั้น
THAI THAIจะหมดอายุหลังจาก 12 เดือน หากไม่มีการสะสมคะแนนหรือแลกคะแนนลดระดับเป็น SILVER หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ สําหรับการเก็บรักษาของระดับภายใน 12 เดือนลดระดับเป็นระดับชั้น SILVER หรือ GOLD หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์สําหรับการเก็บรักษาระดับชั้น
YUZU HONEYจะหมดอายุหลังจาก 12 เดือน หากไม่มีการสะสมคะแนนหรือแลกคะแนนลดระดับเป็น SILVER หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ สําหรับการเก็บรักษาของระดับภายใน 12 เดือนลดระดับเป็นระดับชั้น SILVER หรือ GOLD หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์สําหรับการเก็บรักษาระดับชั้น
KOGORO KATSUจะหมดอายุหลังจาก 12 เดือน หากไม่มีการสะสมคะแนนหรือแลกคะแนนลดระดับเป็น SILVER หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ สําหรับการเก็บรักษาของระดับภายใน 12 เดือนลดระดับเป็นระดับชั้น SILVER หรือ GOLD หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์สําหรับการเก็บรักษาระดับชั้น
CHICKEN CLUB THAILANDจะหมดอายุหลังจาก 12 เดือน หากไม่มีการสะสมคะแนนหรือแลกคะแนนลดระดับเป็น SILVER หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ สําหรับการเก็บรักษาของระดับภายใน 12 เดือนลดระดับเป็นระดับชั้น SILVER หรือ GOLD หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์สําหรับการเก็บรักษาระดับชั้น

We use cookies to improve performance and your experience on our website. You can learn more about the details at Privacy Policy and you can manage your own privacy by clicking on Cookie settings.

Privacy Preferences

You can choose your cookie settings by turning on/off cookies in each category as you wish, except for essential cookies.

Accept All
Manage Consent Preferences
  • Essential Cookies
    Always Active

    Essential cookies are necessary for the functioning of the website, allowing you to use it normally and visit the website. You cannot disable these cookies in our system.
    Cookies Details

Save Settings