เกณฑ์การตัดสินหลัก:

– แต่ละแบรนด์ เลือกพนักงานดีเด่น ฝ่ายบริการ และ ฝ่ายครัว ฝ่ายละ 1 คน เพื่อเสนอชิงรางวัลพนักงานดีเด่นประจำเดือน

– พนักงานที่ถูกนำเสนอ ต้องไม่มีประวัติขาด ลา มาสาย ไม่ได้รับใบเตือน ในรอบเดือนนั้นๆ 

– พนักงานที่ถูกนำเสนอต้องมีอายุงานอย่างน้อย 119 วันขึ้นไป

– พนักงานเดิมไม่สามารถรับรางวัลได้เกิน 1 ครั้งใน 3 เดือน (หมายความว่า ถ้าได้เดือน 1 จะไม่ได้ ตอนเดือน 2 และ 3 อีก แต่มีสิทธิ์ได้ตอนเดือน 4)

– ถ้าหากพนักงานทำงานดีมากได้รางวัลติดต่อกันบ่อย จะมีโอกาสได้รางวัลใหญ่ประจำปีจากผู้บริหาร

รางวัล

– เงินรางวัลรวม 8,000 บาท (ฝ่ายบริการ 4,000 บาท , ฝ่ายครัว 4,000 บาท)

– เหรียญรางวัลพนักงานดีเด่น

เวลาในการตัดรอบรายชื่อ

– วันที่ 21 ถึง วันที่ 20 เดือนถัดไป (ตามรอบเเงินเดือน) ต้องส่งรายชื่อพนักงานภายในวันที่ 22

เกณฑ์การตัดสินหลัก

– คะแนนตรวจ QSC มากกว่า 95%

– รายงานการสุ่มตรวจของ Operation Audit ไม่เกิน 3 ประเด็นต่อครั้งที่มีการสุ่มตรวจ และไม่มีประเด็นที่ยืดเยื้อไม่ได้รับการแก้ไข หรือ ร้ายแรง

– ทีม Operation Audit มีสิทธ์ตัดสิทธ์ เงินรางวัลประจำสาขา ถึงแม้คะแนน QSC จะผ่านเกณฑ์ แต่ในรายงานการสุ่มตรวจมีประเด็น 

– พนักงานต้องไม่ได้รับใบเตือนในรอบการตัดสินนั้น ทุกกรณี

– พนักงานจะต้องไม่มีการขาดงาน/มาสาย/ลาไม่มีใบรับรองแพทย์ ในรอบการตัดสินนั้น

– พนักงานมีวันทำงานเต็มรอบเดือนในการตัดสินนั้น

รางวัล

– เงินรางวัล 8,000 บาท (เฉลี่ยตามจำนวนพนักงาน แต่ไม่เกินท่านละ 500 บาท) 

เวลาในการตัดรอบรายชื่อ

– วันที่ 21 ถึง วันที่ 20 เดือนถัดไป (ตามรอบเเงินเดือน) ต้องส่งรายชื่อพนักงานภายในวันที่ 22

We use cookies to improve performance and your experience on our website. You can learn more about the details at Privacy Policy and you can manage your own privacy by clicking on Cookie settings.

Privacy Preferences

You can choose your cookie settings by turning on/off cookies in each category as you wish, except for essential cookies.

Accept All
Manage Consent Preferences
  • Essential Cookies
    Always Active

    Essential cookies are necessary for the functioning of the website, allowing you to use it normally and visit the website. You cannot disable these cookies in our system.
    Cookies Details

Save Settings